Implantologija

Izbor protetičkog rešenja i cene

Izbor protetičkog rešenja i cene

Cena za ugradnju implantata uključuje zubne implante, materijal za koštanu augmentaciju i rad hirurga.Protetički rad uključuje tehniku, i rad specijaliste protetike. Pacijent obično nije svestan njihovepovezanosti sa ukuponom cenom. Ako se rad izvodi po protokolu...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Aspekti i garancije, povezivanje implanta i protetickih radova

Legalni aspekti i garancijeAko pacijent odbija ekstrakciju yuba ili se ne pridržava sveobuhvatnog plana terapije ali insistira na tretmanu, to treba zabeležiti, a pacijenta treba upozoriti na povećani rizik od komplikacija i da je on samo doneo odluku protiv iskustva...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Ostale nadoknade pojedinačnih zuba

Ako se koriste lateralni bazalni zubni implanti i za rekonstrukciju pojedinačnih zuba, potreban je i veoma precizan hirurški pristup. Razlog je sledeći: kada se jednom načini horizontalna osteotomija, dalje promene visine više nisu moguće, dok se šraf implanta lako...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Plan terapije i povezane teme

Koncept za cirkularne mostove Preporučljiva je ugradnja zubnih implantata na strateške pozicije očnjaka i drugog molara. Predeo okoprvog molara u gornjoj vilici nije naručito dobar predeo za postavku zubnog implanta, osim akointrasinusne pregrade ne održavanju visinu...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Implantološke indikacije za ekstrakcije zuba

Postoji mnogo dobrih razloga za ekstrakcije zuba kada je zubni implant indikovan. Ukoliko je preostalonekoliko ili samo jedan zub u viličnoj kosti uvek treba uzeti u obzir njihovo vađenje. U tom smislu, dobraimplantologija se razlikujeod obične stomatologije. Onog...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Pregled retencionih mesta

Termin je kreiran od strane Prof. K. Donath (Hamburg/Germany) nezavisno od termina “osteointegracije“, a gotovo istovremeno. Donath je opisao razvoj korteksa u kosti (npr.oko cista) i uporedio taj događaj sa osteointegracijom. On je tvrdio da promena tkiva ili...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Kost određuje proces rada

Proces zarastanja kosti tj. Koštana remodelacija počinje tri dana posle operacije, ekstrakcije ili frakture. Stoga u prva tri dana postoji veoma stabilna kost. Iz tog razloga preporučuje se da se zubni implant, u toku ovog kratkog vremena, povežu protetskom nadoknadom...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Zubni implant za ugradnju u zigomatičnu kost

Zubni implanti za ugradnju u zigomatičnu kost Za retenciju u udaljenom tercijarnom korteksu potrebni su duži zubni implanti. ZSI/ZDI zubni implanti su konstruisani za ovu nameru. Prečnik tela implantata je 2.2 mm (osim u zoni savijanja u blizini glave kruničnog...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Strategic, lateralni bazalni zubni implanti

Implanti koji stabilnost postižu kompresijom spongionzne kosti Ovi implanti su konačno I dostupni sa hrapavom ili poliranom enosealnom površinom ili kombinacijom hrapave I polirane površine (KOS Micro implantati). Da bi se dostigla kompresija, kvalitet koji se...