, Razmatranje u vezi potpornog poligona, elastičnosti zubnog implanta i kosti

Razmatranje u vezi potpornog poligona
U protoklu imedijantnog opterećenja najvažniji cilj tretmana je da se postigne kortikalna osteofiksacija, da se poveži svi zubni implanti i da se izbegne funkcionalno preopterećenje pojedinačnih zubnih implanta, zato što to može da dovede da osteolize usled preopterećenja. Uporišta za zubne implante će biti u sekundarnom i tercijarnom korteksu kao što se vidi na slici.

Treba obezbediti da :

• Sve mastikatoorne, funkcionalne i para-funkcionalne sile budu raspoređene na što je moguće više zubnih implanta
• Sve sile deluju intruzivno na most, tj. da nema fulkruma i da nijedan zubni implant nije opterećen isključivo pri ekstruziji
• Dovoljno stabilnost na delovanju bočnih sila

Razmatranje u vezi elastičnosti zubnog implanta i kosti

Kombinovanje elastičnih i rigidnih dentalnih zubnih implanta

• Krestalni zubni implanti se integrišu duž svoje vertikalne ose i rigidni su.Prilikom kompletne integracije, periimplanta kost je visoko mineralizovana i elastičnost je izgubljena

• Dugački BCS Zubni implanti su u lateralnom pravcu elastični ali ne i u vertikalnom pravcu. Pri testiranju pokazuju izuzetno dobru vertikalnu stabilnost, dok lateralni testovi na glavu kruničnog patrljka zubnog implanta pokazuju rezultate koji liče na neintergrisane konvencionalne zubne implante.Problem može da nastane ako se jakim lateralnim silama suprotstavlja samo nekoliko kratkih i rigidnih BCS implantata , dok dugački BCS zubni implant to može da podnese. Ako postignemo bilateralno uravnoteženu situaciju ( to žnači: isti AFMP, zaravnjenje kvržice, odsustvo akuzalnih kontakta na površinama kvržica) neće doći do lateralne dislokacije mosta tokom funkcionalnih pokreta i takva kombinacija vrši posao.

• Kratki BCS zubni implant većeg prečnjaka imaju široku površinu preko koje se prenosi pritisak i komprimuju kost vertikalno. Dakle oni se smatrajurigidnim, slično kao i kompresivni šraf zubni implanti. Tokom remodelacije, periimplanta kost može malo da omekša. Kako komprimovani delovi kosti nisuprimarni cilj remodelacije i zbog toga ovakav kondenzovani status kosti može da ostane stabilan mesecama i godinama

• Lateralni bazalni zubni implantati indikuju intenzivnu remodelaciju oko bazalnih ploča i u delu oko vertiklane osovine
Dvostruki disk BOI zubni implant tri i po meseca posle implantacije u mancibuli psa pod uslovima imedijantnog opterećenja

Položak koreteksa će se pomeriti desno (lingvalno). Novostvoreni korteks – tamnoplavi, postojeći korteks-svetloplavi.Postojeći korteks je resorbovan u predelu kriste. Bazalna ploča se integriše od periferije u pravcu osovine ( zelena strelica). Vertikalna osovina još uvek nije integrisana.

Ako su Strategic zubni implanti oblika šrafa vertikalno mobilni, mora se pretpostaviti da je kortikalni deo kosti koji služi za retenciju oštećen i zubni implant treba da bude uklonjen ako drugi način stabilizacije nije moguć.

, Razmatranje u vezi potpornog poligona, elastičnosti zubnog implanta i kosti

U ovoj količkoj situacijirigidno integrisan krestalni zubni implant je ostao u viličnoj kosti posle ekstrakcije svih zuba. Ovaj zubni implant se smatra rigidnom fiksnom tačkom u gornjoj vilici. Obratiti pažnju da usled dugotrajnog prisustva zubnog implanta i olokni koštani segment sadrži više minerala i zbog toga se ponaša rigidno.

, Razmatranje u vezi potpornog poligona, elastičnosti zubnog implanta i kosti

Pokušaj kombinovanja ovog zubnog implanta sa veoma elastičnim lateralnim bazalnim implantatima na strateškim položajima, neće biti uspešan. Tačka neuspeha je patrljak rigidnog zubnog implanta, a rezultat je dva do tri bazalna zubna implanta će postati mobilna. Takva situacija se može lako (i pogrešno) označiti kao: bazalni zubni implantati su beskorisni.
Pravi razlog za neuspeh je nekompatibilna elastičnost između zubnog implanta, koju su povezani ispod jendog (ovde neelastičnog) mosta. Kost oko bazalnih ploča značajno omekšava (demineralizuje se) prilikom dualne integracije. Prema tome i kost oko bazalnih zubnih implantata postoje elastičnija, a ne samo telo implantata!

, Razmatranje u vezi potpornog poligona, elastičnosti zubnog implanta i kosti

Pravilno rešenje kliničkog problema je postavljanje većeg broja bazalnih zubnih implanta, tako da se kombinuju lateralni i šraf izubni implanti i stvori se multikortikalno uporište.