Vesti

Zašto zubni implanti ALL-ON-4 nisu najbolje rešenje

Ova tehnika se koristi za zamenu svih zuba koristeći samo 4 implanta, što znači da će deset do četrnaest zuba biti postavljeno na samo četri implanta.Glavni nedostatak implanta all on 4 je što nisu dovoljno konstruisani.Prirodni zubi imaju više korena i svaki zub ima...

Najčešća pitanja vezano za ugradnju zubnih implantata

Da li ste kandidat za ugradnju zubnih implantata? Često dobijamo pitanja od pacijenata, da li kod njih postoji mogućnost za ugradnjom zubnih implantata i da li mogu ugraditi Ihde implantate ukoliko nemaju dovoljno kosti... DA!Važno je napomenuti da je ugradnja...

Izbor protetičkog rešenja i cene

Cena za ugradnju implantata uključuje zubne implante, materijal za koštanu augmentaciju i rad hirurga.Protetički rad uključuje tehniku, i rad specijaliste protetike. Pacijent obično nije svestan njihovepovezanosti sa ukuponom cenom. Ako se rad izvodi po protokolu...

Aspekti i garancije, povezivanje implanta i protetickih radova

Legalni aspekti i garancijeAko pacijent odbija ekstrakciju yuba ili se ne pridržava sveobuhvatnog plana terapije ali insistira na tretmanu, to treba zabeležiti, a pacijenta treba upozoriti na povećani rizik od komplikacija i da je on samo doneo odluku protiv iskustva...

Ostale nadoknade pojedinačnih zuba

Ako se koriste lateralni bazalni zubni implanti i za rekonstrukciju pojedinačnih zuba, potreban je i veoma precizan hirurški pristup. Razlog je sledeći: kada se jednom načini horizontalna osteotomija, dalje promene visine više nisu moguće, dok se šraf implanta lako...

Plan terapije i povezane teme

Koncept za cirkularne mostove Preporučljiva je ugradnja zubnih implantata na strateške pozicije očnjaka i drugog molara. Predeo okoprvog molara u gornjoj vilici nije naručito dobar predeo za postavku zubnog implanta, osim akointrasinusne pregrade ne održavanju visinu...

Implantološke indikacije za ekstrakcije zuba

Postoji mnogo dobrih razloga za ekstrakcije zuba kada je zubni implant indikovan. Ukoliko je preostalonekoliko ili samo jedan zub u viličnoj kosti uvek treba uzeti u obzir njihovo vađenje. U tom smislu, dobraimplantologija se razlikujeod obične stomatologije. Onog...

Pregled retencionih mesta

Termin je kreiran od strane Prof. K. Donath (Hamburg/Germany) nezavisno od termina “osteointegracije“, a gotovo istovremeno. Donath je opisao razvoj korteksa u kosti (npr.oko cista) i uporedio taj događaj sa osteointegracijom. On je tvrdio da promena tkiva ili...

Kost određuje proces rada

Proces zarastanja kosti tj. Koštana remodelacija počinje tri dana posle operacije, ekstrakcije ili frakture. Stoga u prva tri dana postoji veoma stabilna kost. Iz tog razloga preporučuje se da se zubni implant, u toku ovog kratkog vremena, povežu protetskom nadoknadom...