, Aspekti i garancije, povezivanje implanta i protetickih radova

Legalni aspekti i garancije

Ako pacijent odbija ekstrakciju yuba ili se ne pridržava sveobuhvatnog plana terapije ali insistira na tretmanu, to treba zabeležiti, a pacijenta treba upozoriti na povećani rizik od komplikacija i da je on samo doneo odluku protiv iskustva i saveta stomatologa.

Ovo obično znači ograničenu garanciju ili veoma ograničen period u kome se garantuje uspeh. Najbolje je, razume se, pridržavati plana terapije i dozvoliti pacijentu da razmisli o odluci. Ovo najčešće vodi potpunoj saglasnosti pacijenta sa planom terapije koji je stomatolog predložio. Na svojim putovanjima u mnogim zemljama, video sam različite načine kojima se pristupa pitanjima garancije shodno kulturi. Danas se preporučuje garancija od četri godine za radove na implantatima i protetičke radove. Preduslov za ovu garanciju je da pacijent dolazi na kontrolne pregle i da poštuje savete. U osnovi izraz “garancija“ je prevaziđen, ako pacijent obeća da će da bude disciplinovan, mi možemo da obećamo da će radovi u ustima biti uspešni.

Kao auto mehaničari, mi ne možemo da garantujemo za rad koji je izveo neki drugi, tj, u drugoj ordinaciji, u skladu sa tim, garancija se povlači ako pacijent počne da posećuje drugog stomatologa. Isto će se desiti i ako ne dolazi na redovne kontrolne preglede ili ako ne prihvati pomoćne terapeutske terapije. Primer: nakon postavke cirkularnog mosta u gornjoj vilici, pojedini zubi iz donje vilice su izgubljeni i uravnotežena mastikacije nije moguća. U tom slučaju pacijent mora da doda nekoliko implanta koji će mu pomoći da ponovo žvaće kako treba.

U zemljama nekadašnjeg zapada veoma je lakše se dolazi do sudskih postupaka bez osnova. U Švajcarskoj, na primer, većina pacijenata ima osiguranje za ovakve situacije. U toj zemlji zbog niskih etičkih standarda i visokog stepena pohlepe, stomatolozi imaju lošu naviku da kritikuju rad svojih kolega. U većini istočnih zemalja (naručito pre političkih promena 90-ih) takvi slučajevi bili su nepoznati.

U tim zemljama pacijenti su imali i imaju velike poverenje u lekare. Takođe niko nije imao interesa da se bori i za mnogo novca jer ništa za taj novac nije moglo da se kupi. U ovim zemljama bilo je i pametnije verovati lekarima i podržavati ih čak i kad su pravili greške. U takvim okolnostima uzajamno poverenje te kako moguće.

Iako smo svi obučeni da radimo prema nekim naočnim standardima, naš rad na zubnim implantatima je i umetničko delo. Ovo je i posebno tačno u situacijama, kada iskusni hirurg može da iskoristi minimalne količine kosti, linija između neuspeha i uspeha veoma je tanka. Naš celokupni rad se zasniva uglavnom na iskustvu. Dok mladi doktori veruju da dobro rade zbog “znanja“ koje poseduju, shvatiće posle mnogo godina da je iskustvo glavna odlika dobrog stomatologa.
Tradicionalni zubni implant nema odogovr u rešavanju slučajeva nedostatka kosti. Odgovor na to imaju bazalni zubni implanti, čak i u najtežim slučajevima, tj. slučajevima koje je gotovo nemoguće tretirati dvofaznim zubnim implantatima.
Svaki stomatolog ima sopstveni način rešavanja slučajeva i kada pogledamo panoramske snimke posle završene terapije, često možemo da prepoznamo koji je od naših doktora radio na slučaju.

Povezivanje zubnih implanta i protetičkih radova

Ako su izabrani zubni implanti sa šraf konekcijom (TOI IE,BCS MU), konekcija između protetike i zubnih implanta je obezbeđena protetskim šrafom direktno na zubni implant (UCLA). Prednost ove procedure se ogleda u tome da protetički rad može biti skinut bilo kada i to može biti korisno za podlaganje mosta da bi se stvorila tesna veza između desni i mosta nakon godina. Sa druge strane, očigledno je i da sve veze sa šrafovima mogu (hoće) propasti, šrafovi mogu da se olabave i ispadnu. To dalje rezultira preopterećenjem kosti oko onih zubnih implanta koji su rigidno povezani sa mostom. Oni čak mogu i da se polome. Isto to može da se desi i ako je korišćen privremeni cement i ako je konekcija postupila. U slučajevima gde je veoma malo kosti prisutno, upotreba privremenog cementa nije preporučljiva. Šta više ovaj cement ne treba koristiti ako je velika sagitalna diskrepanca prisutna (II klasa po Anglu i III klasa po Anglu) zato što u ovim slučajevima često značajni delovi mosta (tj. mastikatorne površine) nemaju potporu od strane zunih implanta i veza implanta i protetike je pod cikličnim silama koje teže fa izvade zubni implant.

Stomatolog je u iskušenju da koristi privremeni cement i razlozi i za to su očigledni:

• Laka korekcija protetskog rada

• Laka procena integracije jednog implanta ispod mosta (implantolozi koji rade sa tradicionalnim dvo-faznim zubnim implantima smatraju da je ovo neophodno), mi ne smatramo da je to neophodno za Strategic zubni implant

Veliku opasnos udruženja sa privremenim cementiranjem se ogleda u tome da pacijenti mogu da primete ako se most delimično rascementira. Posebno pacijneti koji su ranije imali mobilne proteze će biti potpuno zadovoljni sa mobilnim mostom koji je povezan samo sa jednim (mobilnim) implantom: ova situacija je sa njihove tačke gledišta i dalje mnogo bolja u poređenu sa prethodnom protezom.

Što je veća razdaljina između njihovog mesta stanovanja i stomatološke ordinacije, manje su šanse da će se pacijent pojaviti da prijavi ovaj “mali problem“. It ovoga smo naučili da privremeno cemnetiranje nije pogodno za pacijente koji žive daleko od hirurške stomatološke ordinacije.

kao trajni cement koristili smo brojne vrste: konvencionalni glass-ionomer-cement daje dobre rezultate na dugi niz godina. Zahteva veštinu u radu i posebno je osetljiv na vodu, tečnosti i krv tokom procesa cementiranja.
Dobar trajni cement je fosfatni cement, ako protetički rad ima dobru platformu na patrljcima i patrljci nisu hrapavi.
Postigli smo najbolje rezultate sa “Fuji Plus“ cementom. Varijanta u kapsulama zahteva ekstremno brz rad. Ako se cirkularni most cementira na više od šest tubnih implantata neophodni su dva aplikatora i dva asistenta. Fuji Plus je pouzdan u uslovima koje imamo u sveže operisanom polju (nekontrolisana salivacija, krv, sublingvinalne margine). Iz tih razloga danas koristimo (već dugi niz godina) samo ovaj cement.