Plan terapije i povezane teme

Koncept za cirkularne mostove Preporučljiva je ugradnja zubnih implantata na strateške pozicije očnjaka i drugog molara. Predeo okoprvog molara u gornjoj vilici nije naručito dobar predeo za postavku zubnog implanta, osim akointrasinusne pregrade...

Zubni implanti – iskustva pacijenata

iOralna implantologija zauzima posebno mesto kada je reč o savremenoj restaurativnoj stomatologiji. Brz tehnološki razvoj „uvukao se“ i u stomatološku praksu te su danas pacijentima dostupne različite vrste dentalnih implanata, koji...

Seminar u Beogradu

POZIVNICA Neposredno opterecenje implantanata Datum održavanja kursa: 20 – 21.06.2015.godine Mesto održavanja kursa: JUMP INN Hotel Beogad, Koče Popovića 2a,Beograd (teoretski deo) Dental centar WISIL M , Nehruova 44/4, Novi Beograd...