, Strategic, lateralni bazalni zubni implanti

Implanti koji stabilnost postižu kompresijom spongionzne kosti

Ovi implanti su konačno I dostupni sa hrapavom ili poliranom enosealnom površinom ili kombinacijom hrapave I polirane površine (KOS Micro implantati). Da bi se dostigla kompresija, kvalitet koji se prepariše za ovaj implant mora biti značajno manji od enosealne površine implanta. Zahvaljujući tome, implant komprimuje kost lateralno dok se odvija njegova insecija. Kompresivni šraf implantati su dostupni kao jednodelni I dvodelni implanti.

Ovi implanti mogu biti korišćeni ako je i prisutna spongiozna kost koja može biti komprimovana (Zarb & Lekhol/Misch CL. 2 i 3) ili ako navoji implanta mogu da dostignu bikortikalnu ili multikortikalnu retenciju ili čak ako je implant malo širi od kosti, pa njegova inserpcija dovede do “greenstick” fakture. Ovi implanti se odlukuju hrapavom enosealnom površinom. Ta hrapavost povećava primarnu stabilnost tako što povećava tarajnje ali nema uticaja na formiranje kosti oko ovih implanta. Formiranje kosti se ne ne može odvijati jer nema mesta za kalus.

Karakteristike površine: pošto je i spongiozna kost komprimovana, nema mesta za nastavak kalusa (mlade kosti). Možemo čak da pretpostavimo da se aktivna integracija ovih zubnih implanta ne odvija, ukoliko se kasnije (slučajno) remodelacija ne pojavi. Zubni implant je i osteofiksirani pomoću kompresije.

Ako se ovi implanti odlikuju hrapavom enosealnom površinom, hrapavost povećava (pomoću trenja) primarnu stabilnost. Za ove modele zubnih implanta, konfiguracija površine ne utiče na formiranje kosti u blizini implantata.

Implanti koji su stabilizovani pomoću kortikalne osteofiksacije

Ovi zubni implanti se odlikuju agresivnim navojima za retenciju u sekundarni ili tercijarni korteks. Čitav zubni implant je poliran. Što je veći dijametar navoja, to navoji više komprimuju kost. Zbog toga ovi zubni implanti se mogu smatrati takođe kompresivnim šrafovima.

Ovi zubni implanti se koriste ako je i moguća njihova retencija u stabilan sekundarni ili tercijarni korteks ili ako je moguća lateralna bikortikalna fiksacija. Mogu biti postavljeni u zaraslu kost ili u svežu ekstrakcionu alveolu. Količina vertikalne kosti raspoložive za retenciju zubnog implanta nije od važnosti: 1mm (npr.ekstrakcionoj alveoli donjeg drugog ili trećeg molara) može biti dovoljno.

Karakteritike površine: nema potrebe za povećanjem specifične površine (peskarenje, nagrizanje) ovih modela zubnih implanta. Zubni implanti su visoko polirani. Prednost ove osobine se ogleda u tome da ovi implanti ne dovode do razvoja periimplantitisa i kost može čak da raste u visinu duž vertikalne osovine implanta kao rezultat povećane funkcije.

Karakteristike Strategic zubnih implanta

Strategic implanti pripadaju grupi osteofiksiranih i osteointegrisanih zubnih implanta. Veliki broj različito dizajniranih zubnih implanta je sjedinjen pod ovim terminom.

Njihove zajedničke osobine su:
• Kortikalno pozicionirane površine zubnih implanta koje prenose opterećenje
• Tanki I polirani vertikalni delovi implanta za penetraciju kroz mukozu i primarni korteks
• Korišćenje delova kosti otpornih na resorpciju za sidrenje zubnih implanta
• Mogućnost imedijatnog opterećenja
• Makro-mehaničko sidrenje (umesto biološke osteintegracije za koju je i zaslužna površina zubnog implanta)
• Kortikalna osteofiksacija i/ili kortikalizacijaspongiozne kosti (za modele šraf implanta)
• Sekundarna, biološka osteointegracija delova implanta koji prenose pritisak (pod uslovima imedijatnog opterećenja) u slučaju lateralnih bazalnih implanta (BIO,TOI): Primarna integracija u mladu kost, finalna integracijau zrelu kost.

Lateralni bazalni zubni implanti

Jednodelni lateralni bazalni zubni implant (BOI,TOI,COI).Ovaj zubni implant karakterišu dve zone savijanja duž vertikalne osovine. Dizajn bazalne ploče otporne na frakturu uveden je 2002 u profesiju. Na ovaj model se protetička konstrukcija cementira. Dostupni su i modeli implanta na koje se protetička konstrukcija šrafi.
Trostruki-BOI zubni implant (BBB 7 h6) za multi-kortikalno sidrenje. Ovaj model je često korišćen u regiji očnjaka u obe vilice. Za zubni implant sa trostrukom bazalnom pločicom termin “bazalni implant” nije odgovoarajući, jer je samo jedna ili najviše dve bazalne ploče mogu da budu pozicionirane u bazalni deo kosti. Hirurg će postaviti zubni implant na način da što je i moguće više bazalnih ploča bude u kontaktu sa kortikalnom kosti.

Implanti oblika šrafa za mandibulu i maksilu:

Strategic zubni implanti

Jednodelni Strategic zubni implanti (BCS,GBC,BECES). Kortikalni prenos opterećenja se vrši preko velikih bazalnih navoja. Ovi navoji su usidreni u kortikalnu kost nasuprot krestalnoj kosti ( sekundarnu ili tercijalnu kortikalnu kosti). Neki BCS zubni implanti imaju dugačke žlebove ili rupe na navojima, dizajnirane za urastanje krvnih sudova i ili/kosti. Ovi bazalni zubni implanti su dostupni u prečniku 3.5-12 mm i dužine 10-38 mm. Prenos opterećenja duž polirane vertikalne osovine nije neophodan za primarnu funkciju ovog tipa implanta. Ovaj zubni implant i ostali modeli imaju svojstvo strukturalne elastičnosti i zajedničko im je da se mastikatorna opterećenja prenose na sekundarnu ili tecijarnu kortikalnu kost i samim tim u delove kosti otporne na resorpciju. Obratite pažnju da navoji ili širok prečnik BCS zubnih implanta stvaraju ogromnu vertikalnu kopresiju. Ta kompresija kombinovana sa podrškom kortikalne, vodi odličnoj i trajnoj stabilnosti.

Raznovrsni BCS zubni implant omogućava ugradnju u svim situacijama bez obzira na količinu rapoložive kosti. Na taj način je ili širina kosti iskorišćena (korišćenjem navoja širine 3.5 mm do 12 mm) ili se koristi visina kosti (implanti dužine 10-38 mm) ili oboje. S obzirom da se borerom prave mala ležišta u kosti promera 2.0-2.5 mm, navoji će znatno da komprimuju kost. Iz tog razloga ne mogu svi tipovi BCS implantata da se ugrade u donju vilicu zbog njene visoke mineralizacije. Vertikalna dimenzija navoja je 5.5 mm za sve tipove.