odrzavanje i selektivno brusenje zubnih implanta, Održavanje i selektivno brušenje zubnih implanta

Tokom dugogodišnjeg rada u dentalnoj implantologiji, primećeno je da je i retko potrebno selektivno brušenje. Okluzija je najčešće stabilna. Na imedijatno opterećenim zubnim implantima može se očekivati suprotno. Evo i glavnih razloga zašto:

• Oko zuba i davno integrisanih zubnih implanta proces remodelacije kosti je završen i morfologija kosti je stabilna.

• Oko imedijantno opterećenih zubnih implanta (posebno ukoliko je i implantacija sprovedena neposredno posle vađenja zuba) dolazi do vrlo intenzivne remodulacije. U ovom slučaju često dolazi do promene oblika i količine kosti što utiče na izmenu oblika okuzalne ravni i smanjenje vertikslnr dimenzije okuzije.

• Bilo kakva remodelacija kosti inicirana hirurškom implantacijom će uticati na nastanak potpuno nove funkcionalne situacije. To dodatno vodi promeni morfologije kosti.

• Treba imati u vidu da su oseintegrisani zubni implanti kruto usidreni u kost, ne može se naknadno promeniti njihova dužina – ne mogu se “ni odšrafiti ni ušrafiti“. Oseointegrisani zubni implanti ne mogu da kompenzuju promene kosti kao što to čine zubi koji prate sve morfološke promene. Okuzalna površina nadoknada postavljena na njih mora da ih prati na isti način. Otuda će na imedijantno opterećenim zubnim implantima često biti potrebno praviti veće korekcije nego na zubnim nadoknadama na zubnim implantima koji su kasno opterećeni. Lekar mora na ovo upozoriti pacijenta i obavestiti ga na vreme. Kako bi se ove korekcije mogle vršiti, inicijalno potrebno je da vertikalna dimenzija okluzije bude dovoljno velika. Cilj ove procedure održavanja jeste da se osigura da ne dođe do pojave okuzalnih interfernci. Jedan od glavnih problema je da se korekcijom može uskladiti okluzija, ali time se gubi vertikalna dimenzija okluzije. Dakle, nakon više godina, vertikalna dimenzija okluzije će se morati ponovo povisiti. Ukoliko je i ovo zanemareno, na prednjim zubima će se pojaviti kontakt pri žvakanju i doći do promene obrazca žvatnih kretnji mandibule. To dovodi do dva rezultata:

• Funkcionalna situacija s emenja pa se posledično menja i raspodela pritiska i tenzije u okviru vilica

• Zubni implant na mestu očnjaka teži da bude oslonac

• Distalni zubni implant je opterećeniji u smeru ekstruzije

Koji od ova tri procesa ima najveći doprinos na dolazeće probleme, odgovor se prepušta istraživanju i može biti stvar akademske diskusije. U kliničkoj realnosti , gore spomenuti procesi mogu dovesti do frakture zubnih implanta ili zubne nadoknade, kao i do pomičnosti implanta uzrokovanu ili prevelikom ili prenalom žvatnom silom.Tokom kontrole, lekar mora da se uveri da je i veza između implanta i mosta čvrsta i da u donjem distalnom delu mandibule ima dovoljno mesta između mosta i grebena kako bi se omogućio vertikalni rast mandibule.
Ukoliko se koriste lateralni zubni implant (BOI) ili zubni implant (BCS) bazalni u vidu zavrtanja, izbegavaju se procedure koštanih augmentacija i dugog čekanja na definitivnu zubnu nadoknadu. U konceptu bazalne implantologije dvokortikalno ili multikortikalno sidrenje je postignuto tokom operacije, a zubna nadoknada služi kao imedijantni, a često i trajni splint. Pacijenti su u stanju da se vrate normalnoj funkciji žvakanja odmah posle operacije. Imedijantno opterećenje nije opcija, ovaj koncept je neophodnosti.

Koncept bazalne implantologije zahteva duboko poznavanje maksiofacijalne anatomije, kako u slučaju resorpcije kosti, tako i neresorbovane kosti. Hirurški i protetički protokol treba da se sprovodi rigorozno, bez kompromisa. Mora se obratiti pažnja da se ne preoptereti kost oko zbnog implanta, čak i dok su povezani unutar veće protetičke konstrukcije. Sve sile treba da budu pozicionirane unutar veće protetičke konstrukcije. Sve sile treba da budu pozicionirane unutar protetičke ravni. Bazalna implantologija dozvoljava zabrinjavanje fiksnim nadoknadama gotovo svih pacijenata. Procedura je predvidljiva i pristupačna ali to zahteva intenzivnu obuku lekara. Većina tradicionalnih “pravila“ stomatološke implantologije se ovde ne mogu primeniti: pravila ortopedske hirurgije se ovde ne mogu primeniti: pravila ortopedske hirurgije i traumatologije su mnogo bolje primenljiva na bazalnoj implantologiji, nego pravila konvencionalne stomatološke implantologije. Ova pravila moraju biti pravilno kombinovana sa adekvatnom protetičkom nadoknadom.

Ovaj prilog govori o tome kako povećati produktivnost u dentalnoj implantologiji, a i isto vreme zadržati sigurnost i predvidljivost tretmana.

Ovo se može postići na sledeće načine:

• Jednostavnim postupkom ugradnja implantata i izrade zubne nadoknade

• Proširenjem indikacija i za ugradnju implantata, tako što se izbegavaju komplikovane i dugotrajne procedure nadoknade kosti, povećava se i broj pacijenata

• Smanjenom mogućnošću pojave periimplantitisa

• Pristupačnom cenom zubnih implanta

U svakom slučaju, kvalitet života pacijenta kod kojih postoji indikacija i za implantološko protetičku rekonstrukciju značajno se poboljšava.

Prihvatanjem i primenom principa „bazalne implantologije“ umnogome se menjaju ustaljena mišljenja o dentalnoj implantologiji i otvaraju novi horizonti o načinu implantološke ehabilitacije. Pravila “bazalne implantologije“ oduvek se primenjuju o otopedskoj hirurgiji i veoma su laka i za razumevanje. Međutim, ove implantološke procedure do sada nisu bile široko prihavćene među implantolozima.

Ovaj prilog objašnjava, kako da na jednostavan i logičan način značajno povećate broj pacijenta kojima ćete pomoći da ponovo uspostave funkciju žvakanja. Da bi u potpunosti primenio principe „bazalne implantologije“ čitalac ovog priloga treba pažljivo da razmotri gledišta klasične implantologije i prihvati da postoje i neke druge opcije kojima se postužu odlični rezultati.

“Bazalna implantologija“ zasnovana je i na logičnim i jasnim osnovama. Uprkos tome, pored sve većeg broja zadovoljnih pacijenata i dokazano dobrih i stabilnih rezultata, tek poslednjih godina veći broj implantologa odlučuje se da svojim pacijentima predloži ovu opciju implantološkog tretmana.

Nadamo se da će ovaj prilog da proširi vidike implantolozima, što će omogućiti mnogim pacijentima da budu jednostavno i adekvatno implantološki zbrinuti.