Oralna implanologija predstavlja najmlađu, ali ujedno i granu stomatologije koja se najbrže razvijala. Danas se dentalni implanti smatraju najboljom metodom u rekonstrukciji izgubljenih zuba. Implant je titanijumski šraf koji imitira koren zuba, ugradnjom u viličnu kost sa kojom vremenom sraste.

Dentalni implant može biti sačinjen od 2 materijala: od titana ili cirkona. Titanski implanti su se bolje pokazali tokom stomatološke prakse. Najveći doprinos tome dala je sama priroda ovog materijala koji je biokompatibilan tj. poseduje sposobnost srastanja implanta sa viličnom kosti. Za razliku od zuba koje za viličnu kost vezuje meko tkivo, implanti su čvrsto fiksirani u samu viličnu kost (srasli sa njom). Zato njihov „životni vek” može biti doživotan, samo pod uslovom da pacijent ide na redovne kontrole i održava oralnu higijenu, tj. pridržava se saveta stomatologa.

Ugradnja zuba – most

Dosadašnju problematiku nošenja konvencionalnih mostova i zubnih proteza obezbediće zubni implanti, komplikacije gotovo da ne postoje. Sami nedostaci i aktuelno stanje pacijenta određuju i terapiju nadoknade.

3 osnovne tehnike ugradnje implantata

Ako se kao glavni parametar uzme vreme nadoknade izgubljenog zuba, savremena implantologija poznaje 3 osnovne tehnike ugradnje dentalnih implanata, a to su:

  1. Imedijantna ugradnja implantata – ugradnja implantata odmah nakon vađenja zuba.
  2. Rana tehnika ugradnje implantata – sprovodi se nakon zarastanja mekih tkiva.
  3. Kasna tehnika ugradnje – sprovodi se nakon kompletnog koštanog zarastanja.

Implanti zuba – iskustva

Iskustva pacijenata koji su isprobali neku od pomenutih tehnika su i više nego pozitivna. Implanti zuba, cena ove usluge i sve što povlači proces ugradnje implanata, može predstavljati problem i učiniti da pacijent okleva. Međutim, svi benefiti, kao i dugoročno otklanjanje problema nadomestiće uloženi novac.

Prirodan osećaj, apsolutna funkcionalnost, ispunjenost estetskih ciljeva, dugotrajnost implanta, ekonomičnost, bezbolna procedura samo su neki od komentara zadovoljnih pacijenata. U sferi pozitivnih komentara je i sama stomatološka praksa.

Implanti zuba – cena

Cena ugradnje dentalnih implanata može varirati. Ona se formira na osnovu brojnih faktora, kao što su: kvalitet implanata koji zavisi od proizvođača, tima koji je neophodno uključiti u rad sa pacijentom, ali i same vrste najboljeg rešenja problema zbog kog je pacijent zatražio pomoć.

6 prednosti ugradnje zubnih implanata:

Ugradnja implanta ima brojne prednosti. Pored toga što pacijentu pruža trajnost, vrhunsku estetiku, funkcionalnost, takođe dovodi i do izbegavanja brušenja zdravih susednih zuba. Na ovaj način pacijent ostvaruje 6 značajnih prednosti:

  1. Funkcionalnost zuba – ogleda se u normalnom konzumiranju hrane, za razliku od mobilnih proteza gde pacijent mora da pazi šta i kako jede. Nekoliko izgubljenih zuba u nizu ne samo što otežava žvakanje i govor već narušavanja i estetiku. Idealno rešenje predstavlja ugradnja zuba, most zahteva brušenje bar jednog zuba (najčeše dva susedna koji bi imali ulogu nosača mosta).
  2. Estetski momenat. Potpuno prirodan izgled. Neprepoznatljiva razlika između prirodnih zuba i implanata. Takođe se vraća ponuća izgleda usana i obraza, samim tim i mladalački izgled. Dobra volja i želja da sebe ulepšate jesu “zahtevi” koje pred vama postavljaju implanti zuba – iskustva pacijenata opisuju se superlativima. U prilog tome ide i holivudski osmeh koji nikog neće ostaviti ravnodušnim i koji je neraskidivo povezan sa većim samopouzdanjem.
  3. Finansijska ušteda. S obzirom na jako dug, pa čak i doživotan “životni vek” implanata, pacijent dugoročno posmatrano štedi novac. Kako? Brušenjem zuba pacijent naizgled štedi i to samo u početku zbog kraćeg životnog veka same tehnike. Najbolje rešenje predstavljaju implanti zuba – cena opravdava sve prednosti koje ova tehnologija pruža. Prirodni zubi, koji nose most stradaju u roku od 10-ak godina. U takvim slučajevima neophodno je ugraditi novi most na sledeće susedne zube, uz nove troškove i odlazak stomatologu i tako u krug. Ugradnja zuba – most čiji je nosač implant, uz pridržavanje saveta stomatologa o adekvatnoj oralnoj higijeni, ima daleko duži životni vek, te je samim tim i ekonomičnije rešenje.
  4. Kompletna nadoknada izgubljenih zuba. Najjednostavnije, zubni implantanti komplikacije ne donose pacijentima. Štaviše, uspešno rekonstruišu izgubljene zube i sprečavaju dalje promene uslovljene bezubošću, uz očuvanje kontura lica. Ugradnja zuba, most koji je trajno fiksiran za dentalne implante može biti samo jedna od potencijalnih terapija. Dentalna implantologija nudi veliki broj kvalitetnih i dugoročnih rešenja.
  5. Bezbedna i bezbolna intervencija ugradnje implanata obavlja se u lokalnoj anesteziji. Karakteriše je odsustvo bola. Iskustvo pokazuje da pacijenti kod kojih kao nadoknade dominiraju implanti zuba cene ne smatraju glavnom preprekom u prepuštanju intervenciji, već nerealni strah od bola. Savremena tehnologija i anestetici pacijentima obezbeđuju komfor.
  6. Očuvanje zdravlja preostalih zuba i okolnog tkiva. Bezubost vremenom dovodi do gubitka volumena donje vilične kosti, dok se susedni zubi pomeraju ka mestu praznog prostora zuba koji nedostaje. Sve to za posledicu ima gubitak kontura i tonusa lica. Zato treba nastojati da se što pre nadoknadi nastali gubitak zuba. Jedno od najboljih rešenja bezubosti svakako jeste ugradnja implanata odmah nakon vađenja zuba.

Zubni implanti – komplikacije

Pojava komplikacija je neznatna i ne razlikuje se od rizika za nastanak komlikacija kod drugih oralnohiruških intervencija. U toku samog procesa ugradnje implanta vrlo retko se mogu javiti sledeće komplikacije: povreda nerva, krvnog suda ili određenih anatomskih struktura, poput maksilarnog sinusa. Stoga celoj proceduri prethodi odgovarajuća priprema pacijenta.

Zato će implantolozi stati iza stava da najbolje rešenje totalne bezubosti predstavljaju zubni implanti – komplikacije su retke, dok je postizanje željenih ciljeva maksimalno. Intervencija i sam postupak su bezbolni jer se izvode u lokalnoj anesteziji. Pacijenti dobro podnose postoperativni tok.

Ugradnja implanata odmah nakon vađenja zuba za komplikaciju može imati veći rizik za nastanak infekcije. Međutim, uz stručni tim koji pacijenta pažljivo priprema za intervenciju taj rizik je sveden na minimum.

O tome ko je “pogodan kandidat” za proceduru ugradnje implantata odlučuje implantolog ili stručni tim. Postoje kategorije stanovništva kod kojih proces srastanja može da bude teži, odnosno duži. U rizične kategorije spadaju: dijabetičari, oboleli od autoimunih oboljenja, strastveni pušači, aktivne forme paradontopatije, pacijenti na kortikosteroidnim terapijama, ali i oni koji su na terapiji zračenjem.

Učestali su primeri gubitka velikog broja zuba i njihove zamene koje u najvećem broju slučajeva čine zubni implanti, iskustva u dosadašnjoj praksi u ovakvoj vrsti nadoknade pokazala su dugoročne i pozitivne rezultate. Dentalni implant ima ogromnu prednost kada su zubi, potencijalni nosači mosta, previše zahvaćeni karjesom. Ovakav problem rešava ugradnja zuba – most koji ima čvrsto fiksirane nosače u vidu implanata.

Pred toga što su implanti izborili svoje lidersko mesto u svetu stomatologije, oni su postali i najsavremenija zamena za za izgubljene zube.